EFSAk urtero elikagaietan plangiziden hondakinei buruzko urteko txostena argitaratzen du eta 87.863 laginen emaitzak aurkezten ditu.

2021. urterako honako datu hauek aurkitu ditugu:

  • LMRtik beheragoko lagin kopurua (%)

Aztertutako laginen % 96,1 legezko mugen barruan zeuden

  • Hondakinak ez diren aurkitu lagin kopurua (%)
  • LMR-tik beheragoko lagin kopurua (%)

Aztertutako laginen % 55,7n, hondakinen kontzentrazioa ez zen kuantifikagarria (hondakinak<LOQ); % 40,4n plagiziden hondakin bat edo gehiago zegoen, LOQ baino maila handiagoetan, baina hondakinen gehienezko mailara (LMR) iritsi gabe; bukatzeko, laginen % 3,9n hondakinen kontzentrazioak LMR gainditzen zuen.

Haurreen Elikadura

1.686 lagin aztertu ziren, eta horietatik % 87,5k ez zuten hondakinik (ehuneko hori 2020koa baino txikiagoa da; urte horretan % 91,7 izan zen).

Guztira 182 lagin zeuden maila kuantifikagarrietan baina LMR-ren azpitik (% 10,8); ehuneko hori 2020koa baino haundiagoa da, urte hartan % 6,5koa izan baitzen.

Laginen % 1,7n (29 lagin) LMR gainditzen zuten mailak aurkitu ziren (% 1,7 izan ziren 2020an), eta laginen % 0,6k (10 lagin) ez zuten muga errespetatzen (1.7% 2020an).

Nekazaritza ekologikoa

2021an aztertu ziren elikagai ekologikoen laginak (6.530) 2020an aztertutakoak (5.783) baino haundiagoak izan ziren.

LMRak gainditzen zituzten laginen ehunekoa (% 1,8) zertxobait igo zen aurreko urtearen aldean (% 1,5). Aztertutako laginen % 1ek ez zituzten bete mugak (%0,6 izan ziren 2020an).

Nekazaritza ekologikoan baimendu gabeko plagizidak agertzea, produktu konbentzionalei dagokienez, produktu organikoak manipulatzean, ontziratzean, biltegiratzean edo prozesatzean hautseztatzearen ondoriozko deribazioaren emaitza izan daiteke. Era berean, normalean elikagai organiko gisa ekoitzitako elikagaien etiketa okerrekin lotu daiteke.

“Elikagai ekologikoetan noizbehinka aurkitzen diren eta baimenduta ez dauden plagiziden (adibidez, klorpirifoak, antrakinona, lambda-zihalotrina) presentziaren arrazoiak argitzen saiatzeko” eskatzen zaie Europar kideei.

Hainbat hondakinekiko esposizioa

2021an, aztertu ziren lagin guztietatik (87.863) 23.177tan (% 26.4, % 27 2020an) plagizida bat edo gehiago zegoen kuantifikatzeko besteko kopuruan.

Jatorri ezezaguneko mahaspasa banakako lagin batean, 39 plagizida desberdin aurkitu ziren.

Prozesatu gabeko produktuetan hondakin anitzeko maiztasunik altuena piper, sagar, laranja, platano, udare, marrubi, mahai-mahats, pomelo eta melokotoietan aurkitu zen.

Prozesatutako produktuetan, maiztasun handienak honako hauetan eman ziren: ardo-mahatsak, mahaspasa, apio hosto lehorrak, mejorana, mahasti hostoak eta antzeko espezieak (gazituak eta lataratuak).