Trazabilitatea

Trazabilitatea Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko urtarrilaren 28ko 178/2002 Erreglamenduak definitzen eta arautzen du. Erregelamendu horrek elikagaiei buruzko legeriaren printzipio eta betekizun orokorrak ezartzen ditu, Elikagaien Segurtasunerako Europako Agintaritza sortzen du eta elikagaien segurtasunari buruzko prozedurak finkatzen ditu.

Elikagaietako industrietan aplikatu beharreko traza bilitatea honela definitu dezakegu: “ekoizpen, eraldatze eta banatze etapa guztietan zehar elikagaien, pentsuen edo elikagaiak ekoizteko abereen zein elikagaietan edo pentsuetan gehitu behar ditugun substantzien arrastoa antzeman edo jarraitzeko aukera”.

Trazabilitatea sektoreka

Página actualizada el