MAGRAMAK informatika-aplikazio bat sortu du, Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Nagusiko (REGEPA) inskripzioei buruzko informazioa trukatzeko. Erregistraturiko haztegien kodigoa kontsulta daiteke identifikazio-dokumentu bat sartuta (NAN/IFZ/AIZ), edo alderantziz.

Tresna hori ezinbestekoa da elikagaien segurtasunerako araudi komunitarioa betetzeko, eta urtarrilaren 16ko 9/2015 Errege Dekretu argitaratu berriaren 5.4 artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz sortu da; horren bidez, nekazaritzako lehen ekoizpenaren higieneari buruzko araudi komunitarioa ezartzeko baldintzak arautzen dira.

Dekretu horrek, besteak beste, Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Nagusia (REGEPA) sortu eta arautzen zuen. Nekazariek, REGEPAn izena emateko, urtero jakinarazi beharko diote autonomia-erkidegoko organo eskudunari arauaren eranskinean jasotako informazio guztia.

REGEPA 9/2015

Errege Dekretuari buruzko albistea