EFSAren gida honek zuzentarauak ematen ditu eskabideak aurkezteko genetikoki eraldatutako (GE) landareak baimentze aldera. Horiek elikaduran eta pentsuan, inportazioan eta prozesamenduan, eta/edo Europako laborantzan erabiltzen dira, 1829/2003 Araudiari (EE) jarraikiz.

Dokumentu hau eguneratu egin da, 503/2013 Araudian deskribatutako aurkezpen-baldintzak betetzeko. Araudi horrek elikadura-erabileretarako eta pentsuetarako genetikoki eraldatutako landareen aplikazioak bakarrik jasotzen ditu, eta kanpoan gelditzen dira EBn genetikoki eraldatutako landareak hazteko aplikazioak. Beraz, eguneratzeak arreta jartzen du pentsuen eta elikagaien kaltegabetasunaren ebaluazioan, eta ezaugarritze molekularrean.

Gidak bost atal ditu:

  1. 1. atalean EBn GE landareen inguruan egiten diren eskaerak aztertzeko prozedura deskribatzen da.
  2. 2. atalean argibide zehatzak ematen dira aplikazio baten egituraren eta datuak nahi den formatuan aurkeztearen inguruan.
  3. 3. atalean aplikazio baten zenbait ataletarako betekizun zehatzak azaltzen dira; zehazki, I., II. eta VIII. atalei dagozkienak.
  4. 4. atalean gertaera metatuak dituzten eta genetikoki eraldatuta dauden landareen betekizun zehatzak azaltzen dira.
  5. 5. atalean genetikoki eraldatutako landareen baimena berritzeko aplikazio-betekizun zehatzak azaltzen dira.

Genetikoki eraldatutako landareen gida