2020ko abuztutik irailera bitartean eginiko Eurobarometroaren emaitzek (27.200 erantzun baino gehiago aztertu dira) honako datu interesgarri hauek eman dituzte, gaiaren araberako 4 bloketan banatu ditugunak:

1. Elikagaien Segurtasuna + eskuragarritasuna, eta elikagaien kalitatea

%92

uste dute EBrako elikagaien hornidura egonkorra bermatzea lehentasun garrantzitsua dela

Europako herritarrek modu positiboan baloratzen dituzte komertzializazioaren ziklo laburrak: inkestatuen % 87k uste dute faktore garrantzitsua dela elikagaiak eskuratzeko orduan.

Halaber, garrantzitsutzat jotzen dute elikagaiak tradizioa errespetatuz ekoiztea (% 87), eta ezagutzen duten eremu geografiko batetik etortzea (% 81).

% 81entzat garrantzitsua da elikagaiek kalitate-bermearen etiketa bat izatea; hala ere, EBko kalitate-etiketei buruzko ezagutza-maila nahiko baxua da (% 14-20).

2. Sektorea babestea

Europarren hiru laurdenek baino gehiagok

uste dute NPBak herritar guztientzako onura dakarrela, ez soilik nekazarientzako (% 76 gaur egun; 2017an, % 61)

% 90ek uste dute lehentasun garrantzitsua dela nekazarien kokalekua indartzea elikagaien hornidura-katean, eta % 70ek uste dute NPBak helburu hori sustatu egiten duela.

Gutxi gorabehera, inkestatuen erdiak (% 51) uste dute nekazarientzako bizi-maila justua bermatzeak izan behar lukeela NPBaren lehentasun nagusia.

Ia erdiak (% 47) adierazi du nekazariei ematen zaien errentarako laguntzaren maila justua dela, baina herritarren kopuru handiago batek uste du maila hori baxuegia dela (% 39; 2017an % 26).

Gero eta herritar gehiagok uste dute nekazarien errentarako laguntza areagotu egin beharko litzatekeela datozen hamar urteetan (% 56); % 12ko areagotzea 2017ko emaitzekin alderatuta, eta % 27koa 2007koekin alderatuz gero.

3. Nekazaritza eta klima-aldaketa

%92

ondo iruditzen zaie EBk nekazariei subsidioak ematen jarraitzea, horiek klima eta ingurumenarentzat onuragarriak diren nekazaritza-praktikak gauzatzen badituzte

Herritar gehienak (% 69) ados daude EBko nekazariek beren lan egiteko modua aldatu behar dutela adieraztean, klima-aldaketaren alde borrokatzeko, baita horrek Europako nekazaritzaren lehiakortasunari eragiten badio ere.

Hala ere, % 66 prest daude % 10 gehiago ordaintzera nekazaritza-produktuengatik horrek laguntzen badu haien karbono-aztarna murrizten.

Gutxi gorabehera, hamar inkestatutik zazpik uste dute NPBak mesede egiten diola baliabide naturalen kudeaketa iraunkorrari (% 70) eta klima-aldaketaren aurkako borrokari (% 69).

4. Landa-eremuen etorkizuna

% 95ek

uste dute nekazaritza eta landa-eremuak garrantzitsuak direla gure etorkizunari begira; eta inkestatuen erdiak baino gehiagok (% 56) uste dute oso garrantzitsuak direla.

  • % 86k uste dute gazteak animatu behar direla nekazaritza-sektorean sartzeko, helburu garrantzitsu gisa.
  • % 86k aitortzen dute garrantzitsua dela nekazaritzaren eta elikagaien sektorean inbertsioa, hazkuntza eta lan-aukerak sustatzea.
  • % 83k helburu garrantzitsutzat jo dute EB osoan lurralde-garapen orekatua lortzea.
  • % 80k nabarmendu dute garrantzitsua dela ikerketak eta soluzio digitalak garatzea nekazaritzaren eta elikagaien sektorea babesteko.

2017. urtearekin alderatuta, ehuneko 5 puntu hobetu da, gutxienez, NPBak arlo guztietan gauzatzen duen lanaren pertzepzioa (elikagaien segurtasuna, elikagaien kalitatea eta iraunkortasuna).