Txosten honetan jasota daude Espainian DGSANCOren (Europako Batzordearen Osasun eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusia) ikuskaritza-programaren baitan egindako ikuskaritzaren emaitzak. Hain zuzen ere, ikuskaritza horren helburua da ekoizpen ekologikoan erabiltzen diren plagiziden hondakinen kontrolak ebaluatzea.

2014an, AECOSANek (Kontsumoaren, Elikagaien Segurtasunaren eta Nutrizioaren Espainiako Agentzia), hondakinak kontrolatzeko programen plangintza koordinatzearen arduradun gisa, produktu ekologikoen 14 lagin aztertu zituen (lagin guztien –ekologikoak eta ez ekologikoak– % 0,59 ).

Lagin ekologikoetako batek ere ez zuen hondakinen gehieneko muga gainditu.

Laginak Andaluziako ustiategietan hartu ziren; izan ere, erkidego horretan dago Estatuko gainazal ekologikoaren % 51. 2014an, 30.602 ekoizle ekologiko, 3.082 prozesatzaile eta ekoizpen ekologikorako ziurtatutako 1.663.183 hektarea zeuden guztira espainiar estatuan.

ONDORIOAK

  • Andaluzian, hautematen diren ekoizpen ekologikorako baimendu gabeko plagizida guztiak irregulartasun edo arau-haustetzat jotzen dira; horri esker, ekintza hertsatzaile argiak eta disuasorioak dituzte ezarrita.
  • Laginak hartzen dituzte eta analisi ofizialak egiten dituzte, eta horrek ere sendotu egiten ditu labore ekologikoetan egindako kontrolak.
  • Erabilitako laborategiek instalazio bikainak dituzte eta analisi zehatzak egiten dituzte oso, baina ez dago analisi horiek egiteko irizpide ofizialik. Horrenbestez, kontrol-erakundeek eskatutako analisien eraginkortasuna murrizten duten 10 muga identifikatu ziren kontrol-laborategietan.
  • Horrez gain, ez dago laginketarako prozedura ofizialik, eta horrek ere eragin dezake laborategiko emaitzen interpretazioan.

Pesticide residue controls in organic production – Spain 2016-8751 – DGSANCO 2016