Europako Batzordearen prentsa-oharraren arabera, glifosatoari buruzko datu guztien zientzia-ebaluazio zehatza egin da, eta ondorioztatu da ez dagoela loturarik substantzia horren eta gizakien minbiziaren artean. Hala, Estatu kideetako ordezkariek 2017ko azaroaren 27an emandako aldeko botoaren bidez, Batzordeak erabaki du glifosatoa beste bost urtez erabiltzea onestea.

 

Onespen-irizpide guztiak betetzen diren kasuetarako, Batzordeak 15 urteko epea ezartzen du oro har, baina glifosatoa ez da ohiko kasua.

 

Batzordeak hainbat aldiz eztabaidatu du gai horri buruz, eta, azken hilabeteetan, estatu kide gehienek babestuko zuten erabakia lortzen saiatu da, gizakien osasunaren eta ingurumenaren babes maila handia bermatzeko, EBren legeekin bat etorriz.

 

Onespena 5 urtez berritzeko azken erabakitzean aintzat hartu dituzte, halaber, Europako Parlamentuak hartutako ebazpen ez lotesleak.

 

Glifosatoaren baimena berritzea

Europako Batzordea – Prentsa-oharra