A. Transitella es una plaga común de las almendras, los pistachos y las nueces en California, que es la principal fuente de estos frutos secos importados en la UE.

EFSAko landareen osasun arloko batzorde teknikoak A. transitella (zilborreko harra) izurriaren arriskuen ebaluazioa egin du EBrako.

Ebaluazio kuantitatiboak bi agertoki izan zituen kontuan:

  • Egungo praktikak eta
  • hoztutako garraiorako baldintza bat.

Ebaluazioaren ardatzak sartzeko bideak, baldintza klimatikoak eta finkatzea, hedatzea eta eragina ahalbidetzen duten ostalarien hazkuntza izan ziren. Merkataritzaren tamaina eta jatorriko infestazioa kontuan izanda, AEBetako intxaur eta arbendolen inportazioa identifikatu zen A. transitella sartzeko biderik garrantzitsuena. Adituen ezagutzaren behaketa (EKE) erabili eta bideen modelizazioa eginda, datozen 5 urteetan EBn urtero batez beste 2.630 intxaur infestatu sartuko direla zenbatetsi zen (konfiantza-tartea % 90, 338-26.000 intxaur infestatu urteko).

Aldiz, ostalari bat transferitu, transferitu ondoren estali eta populazio sortzaileak bizirauteko probabilitate eskasa zenbatetsi denez, urtean-1 0,000698 populazio finkatuko direla zenbatetsi zen.

Ondorioz, ekitaldi sortzaileen artean 1,43 urteko aldia espero da. Beraz, sartu arren, finkatzeko oso aukera gutxi dagoela uste da. Dena dela, zenbatespen horrek zalantza ugari du, batez ere intsektua ostalarietan transferitu eta arrakastaz transferitu ondoren populazio sortzaileak finkatzeko prozesuei dagokienez.

Klimara egokitzeak eta CLIMEX modelizazioak adierazten dute EB hegoaldean finkatzeko baldintza egokiagoak daudela, batez ere Mediterraneoko arroan. Hedapen naturalaren batez besteko tasa urteko 5,6 km zela zenbatetsi zen (batez bestekoa, % 90, KT: 0,8-19,3 km/urte), hasieran 3,1 urteko atzerapen-aldia egon ondoren (bate bestekoa, % 90, KT: 1,7-6,2 urte), populazio sortzailea finkatu ondoren. A. transitella finkatuko balitz, fruitu lehorren etekinaren batez besteko galerak % 1-2 artekoak izango zirela zenbatetsi zen, fruitu lehor espeziearen eta ekoizpen-sistemaren arabera. Ikusi zen intxaur-inportazioan garraioa hotzean eginez gero, sartzeko aukera are gehiago murrizteko aukera legokeela.

da.