Produktu Fitosanitarioen Erabilera Jasangarrirako Ekintzen Plan Nazionalan sartuta daude 2009/128/EC-aren helburuak. Lehenengo Plana 2013-17 aldirako egin zen, eta 2017ko abenduaren 31n amaitu zen.

2017 ekitaldiko EPN-aren emaitzen txostenean jasotako datuen artean, hauek dira aipagarrienak:

  • Prestakuntza eman zaie 3.457 aholkulari, 248.059 erabiltzaile profesionali eta 25.229 saltzaileri.
  • Hauek dira ROPO (defentsa sanitariorako baliabideen ekoizleen eta operadoreen erregistro ofiziala) sortu zenetik egon diren izen-emateak: produktu fitosanitarioen 4.661 hornitzaile, tratamenduen ia 5.751 enpresa, 17.097 aholkulari eta 795.542 erabiltzaile profesional baino gehiago.
  • Zazpi IKI gida (izurriteen kudeaketa integrala) onartu dira; hauei dagozkie: hostodun barazkiak, hostozabalak, liliazeoak, arroza, kiwia, gaztainondoa eta pistatxoa.
  • 115 baimen berri, 54 erabilera-luzapen, 52 elkarrekiko aitorpen eta 63 baimen berezi erregistratu dira.
  • Ikerketari, berrikuntzari eta transferentzia teknologikoari dagokionez, ez da aurrerapenik erregistratu 2016. urtean.
  • Kontrolak:
    • Produktu fitosanitarioak banatzen dituzten 1.000 establezimendu baino gehiago kontrolatu ziren, alegia, guztien % 35 (guztira 2.900 ziren). Gabeziak aurkitu ziren 172 banatzailetan, hau da, % 17tan.
    • Kontrolak egin zitzaizkien 4.000 nekazari eta basogin baino gehiagori, eta 37 kasutan detektatu zen produktu fitosanitarioak oker erabiltzen zituztela (% 1).

Emaitza horiek 2017koak dira, 2013-2017 Ekintza Plan Nazionalaren azken urtekoak.

Fitosanitarioen erabilera jasangarria arautzen duen lege-esparrua 2009/128/EC Zuzentaraua da, zeina honako dekretu hauen bidez lekualdatu baitzen ordenamendu nazionalera: 1702/2011 Errege Dekretua, produktu fitosanitarioak aplikatzeko ekipoen aldizkako ikuskaritzei buruzkoa; eta 1311/2012 Errege Dekretua, produktu fitosanitarioen erabilera jasangarria lortzeko jarduera-esparrua ezartzen duena. Azken horren arabera, nahitaezkoa da urteko exekuzio-txostenak egitea.