Foru-aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta ELIKAK 4 laguntza-material egin dituzte elkarrekin, nekazaritza-ustiategietan egungo araudi higieniko-sanitarioetara eta fitosanitarioen erabilerara egokitzen laguntzeko.

Hauek dira materialak:

Informazio-material horiek nekazaritzako lehen mailako ekoizpenaren arloko erkidegoko xedapenak, “Higiene Paketea” (852/2004 Erregelamendua) eta 9/2015 Errege Dekretua (nekazaritzako lehen mailako ekoizpenaren higienea) betetzeko egin dira.

Arauzko betekizun horien identifikazioa nekazaritza-ustiategietako Higienea eta Fitosanitarioen Erabilera Ofizialki Kontrolatzeko Programan jasotzen da. Programa hori Euskadiko nekazaritzako lehen mailako produkzioan higiene-ikuskapenak egiteko jarraitu beharreko prozedura da.

Beraz, informazio-material horiek barazki eta fruta freskoen nekazarien artean zabaltzearen helburua da egungo araudiak nahitaez bete behar dituen baldintzak jakinaraztea, ustiategiek betebehar horiek modu errazenean eta EAEko ustiapen motara egokituta bete ditzaten.